Hoe bespaar ik op mijn eigen bijdrage AWBZ?
Hoe bespaar ik op mijn eigen bijdrage AWBZ?

Eigen bijdrage WMO en WLZ

Indien u door een handicap, chronische ziekte of ouderdom zorg nodig heeft, dan kunt u een eigen bijdrage verschuldigd worden. De hoogte van deze bijdrage is onder andere afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van uw inkomen.

Het inkomensbegrip

Voor de hoogte van uw inkomen wordt onder andere gekeken naar de AOW-uitkeringen en de pensioenuitkeringen die u ontvangt. Sinds 1 januari 2013 is ook het spaarsaldo dat u in de loop der jaren heeft opgebouwd relevant. Een bepaald percentage van uw spaarsaldo wordt namelijk aangemerkt als inkomen en verhoogt de eigen bijdrage. Dit betekent dat uw spaarsaldo de eigen bijdrage vergroot, zelfs indien het spaarsaldo geen rendement geeft.

Het verlagen van de eigen bijdrage

Uw spaarsaldo kan op meerdere manieren worden verminderd met het gevolg dat de grondslag waarover uw eigen bijdrage wordt berekend, afneemt. Op welke wijze uw spaarsaldo het beste kan worden verminderd, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de regel wordt uitsluitend gedacht aan het doen van (met schenkbelasting belaste) schenkingen. Vaak is het ook mogelijk om het spaarsaldo op een andere wijze zonder belastingheffing te verminderen.

Van Oers Estate Planning beoordeelt graag voor u op welke wijze uw (toekomstige) eigen bijdrage voor de WMO en WLZ beperkt kan blijven.

Meer weten over estate planning?
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:

Lenny Blaakman
Senior belastingadviseur +31(0)165 58 26 00