Wat zijn de fiscale aspecten bij schenken en erven?
Wat zijn de fiscale aspecten bij schenken en erven?

Schenken

Indien u geld heeft gespaard dat u niet verwacht nodig te hebben, kunt u overwegen om dit vermogen (deels) weg te geven. Dit wordt het schenken van vermogen genoemd. Aan de beslissing om te schenken kunnen vele persoonlijke overwegingen ten grondslag liggen. Zo kunt u met de schenkingen uw kinderen in financiële zin op weg helpen of kunt u een goed doel ondersteunen. Ook fiscale motieven kunnen aan deze beslissing ten grondslag liggen. Hierbij kunt u denken aan het besparen van toekomstige erfbelasting.

Belasting besparen met schenken

Indien u met het gespaarde vermogen overlijdt, wordt de vererving van dit vermogen belast met erfbelasting. Het gevolg is dat erfbelasting moet worden betaald. Het tarief voor de heffing van erfbelasting is afhankelijk van de relatie die u heeft met de betreffende erfgenaam. Dit tarief kan oplopen tot 40%. De heffing van erfbelasting kan met maximaal 20% worden teruggebracht door tijdens leven vermogen te schenken. Door bijvoorbeeld jaarlijks te schenken kan elk jaar gebruik worden gemaakt van de vrijstelling en de eerste tariefschijf die in de meeste gevallen 10% bedraagt. Door het schenken van vermogen kan een aanzienlijk bedrag aan belastingheffing worden bespaard.

De schenking goed regelen

Ongeacht de reden van de schenking, dient de schenking goed te worden geregeld. Hierbij kunt u denken aan de schriftelijke vastlegging van de voorwaarden waaronder u schenkt. Indien u dat wenst kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de partner van de begiftigde geen aanspraak kan maken op het geschonken vermogen. Ook kunt u zelf de zeggenschap over het geschonken vermogen behouden zodat u de controle over het geschonken vermogen behoudt. Door deze voorwaarden schriftelijk vast te leggen wordt discussie in de toekomst over deze voorwaarden voorkomen.

Meer weten over schenkingen?

Overweegt u om schenkingen te doen? Neem dan contact op met Van Oers Estate Planning. Samen met een van onze adviseurs kan een plan worden gemaakt voor de schenking van uw vermogen op een wijze die volledig aansluit bij uw wensen.

Meer weten over estate planning?
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Lenny Blaakman
Senior belastingadviseur +31(0)165 58 26 00