Wat betekent horizontaal toezicht voor mij?
Wat betekent horizontaal toezicht voor mij?

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en fiscale vraagstukken. Openheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden bij horizontaal toezicht. Het grote voordeel: meer zekerheid over de fiscale positie.

Afspraken met de Belastingdienst

Bij horizontaal toezicht maken bedrijven afspraken met de Belastingdienst over het indienen van de aangiftes. De Belastingdienst wil dat controles efficiënter verlopen en wil u als ondernemer snel zekerheid bieden. Deze werkwijze is ontstaan door samenwerking tussen beursgenoteerde bedrijven en de Belastingdienst. Zij hebben onderlinge afspraken gemaakt en vastgelegd in convenanten. Horizontaal toezicht is sinds enige jaren ook mogelijk in het MKB.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

U krijgt een vast contactpersoon binnen de Belastingdienst. Op basis van de gemaakte afspraken, vertrouwt de Belastingdienst erop dat de aangiftes goed genoeg zijn en keurt deze zonder controle goed. Is de aangifte ingediend, dan kunt u het betreffende fiscale jaar beschouwen als afgerond. Dat scheelt een hoop werk, want u hoeft niet meer terug te kijken. Dit vertrouwen vraagt om verantwoordelijkheid: het is aan u om te zorgen voor een aangifte die goed genoeg is.

Opstellen van een aangifte

Horizontaal toezicht draait om de vertrouwensrelatie tussen uw bedrijf en de Belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor een goed opgestelde aangifte. Daarbij is open communicatie essentieel. Rijzen er vragen of twijfels bij het opstellen van de aangifte, dan is het uw plicht om deze vooraf te bespreken met de Belastingdienst. Zo kunnen ze in overleg opgelost worden voorafgaand aan de aangifte. Controle achteraf vindt alleen plaats door middel van steekproeven.

Horizontaal toezicht in het MKB

Bedrijven die wettelijk controleplichtig zijn sluiten meestal individuele convenanten met de Belastingdienst. Horizontaal toezicht in het MKB werkt via financiële dienstverleners, ofwel accountants en fiscale adviseurs. Ook daar geldt vertrouwen als basis. Van Oers Belastingadvies heeft (via het SRA) een convenant met de Belastingdienst gesloten en kan voor klanten uit het MKB aangifte doen op basis van horizontaal toezicht.

De voordelen van horizontaal toezicht voor de ondernemer zijn:

  • snelle afhandeling lopende zaken
  • snel antwoord op vragen
  • praten over het hier en nu
  • zekerheid

Wat houdt horizontaal toezicht voor uw bedrijf in?

Afspraken over horizontaal toezicht zijn uiteindelijk altijd individueel. We nodigen u daarom van harte uit voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, waarna we de mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart brengen. Neem gerust contact op. Binnen 24 uur ontvangt u van ons bericht. 

Meer weten over horizontaal toezicht?
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Folder horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

John Knevels
Directielid Fiscaal +31(0)6 532 31 096 +31(0)76 53 03 800
Kees Vermeer
Directielid Fiscaal +31(0)6 515 47 263 +31(0)162 49 70 60