Nieuws

Nieuwsbrief juli 2018 10-07-2018 Per 1 juli is er weer het nodige veranderd. Waar moet u als werkgever rekening mee houden?
Bezwaar maken tegen de Box 3-heffing 22-06-2018 Afgelopen tijd hebben verschillende rechters meerdere uitspraken gedaan die gevolgen kunnen hebben voor de aanvaardbaarheid van het Box 3-systeem.
Toezegging achterwege laten naheffing bij verhoging btw-tarief in 2019 21-06-2018 De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet extra administratieve lasten voor ondernemers bij de geplande verhoging per 2019 van het lage btw-tarief (van 6% naar 9%) wil voorkomen.
Subsidieregeling voor advies over Brexit en voor sportverenigingen 14-06-2018 Onlangs zijn twee subsidieregelingen gepubliceerd die mogelijk voor u van nut kunnen zijn. Hierna lichten wij beide subsidieregelingen kort toe.
Toepassingsbereik vereenvoudigde ABC-regeling vergroot 14-06-2018 Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) heeft op 19 april 2018, in de zaak Firma Hans Bühler KG beslist dat de vereenvoudigde ABC-regeling ook kan gelden als partij B gevestigd is in of een btw-nummer heeft in het EU-land van verzending van de goederen.
Nieuwsbrief juni 2018 13-06-2018 U moet volgens de AVG uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan? Zijn er zaken die minimaal geregeld moeten worden? Hoe ga ik met deze verplichting om richting mijn leveranciers en serviceproviders?
Golfbaan en clubhuis lenen zich voor zelfstandig gebruik 13-06-2018 In een al lang lopende overdrachtsbelastingzaak die gaat over de verkrijging van een perceel grond waarop later een golfbaan is aangelegd, heeft Hof Den Bosch op 30 maart jl., na verwijzing door de Hoge Raad, uitspraak gedaan.
Kozuba: wanneer leidt een verbouwing tot een nieuw gebouw? 12-06-2018 Wanneer leidt een verbouwing tot een nieuw gebouw? Dit kan een zeer belangrijke vraag zijn. Als er een nieuw gebouw ontstaat, is de levering van het gebouw voor, op of binnen twee jaar na de eerste ingebruikname belast met 21% btw.
Nieuwsbrief mei 2018 16-05-2018 De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.
Internetconsultatie wetsvoorstel vervanging van de KOR 23-04-2018 De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de kleine ondernemingsregeling (KOR) voor internetconsultatie aangeboden. In het wetsvoorstel wordt de KOR gewijzigd in een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van btw (OVOB). De nieuwe regeling van de OVOB moet op 1 januari 2020 in werking treden.
Eerste« Vorige12345...6970Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: