Nieuws

Nieuwsbrief december 2017 12-12-2017 Het eigen woning forfait (EWF) wordt volgend jaar voor de meeste woningen verlaagd van 0,75% naar 0,7%. Dit als een gevolg van de gestegen prijzen voor woningen en de gestegen huren.
Oprenting en uitkeringsperiode van de oudedagsverplichting 29-11-2017 Sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 is ingegaan en dga’s de mogelijkheid hebben om te kiezen voor omzetting in een oudedagsverplichting, lopen zij in sommige gevallen aan tegen verschillende praktische zaken omtrent deze oudedagsverplichting.
Nieuwsbrief november 2017 15-11-2017 Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder zzp'ers en hun opdrachtgevers.
Special Eindejaarstips 2017 08-11-2017 Het einde van 2017 is in zicht, dat betekent dat we weer met de Eindejaarstips komen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar.
Voornemen vernieuwing pensioenstelsel in het Regeerakkoord 03-11-2017 Op 10 oktober jongstleden is het Regeerakkoord gepresenteerd door de politieke partijen die in principe de komende vier jaren het kabinet gaan vormen. In het Regeerakkoord wordt een aparte paragraaf gewijd aan het onderwerp vernieuwing van het pensioenstelsel, wat daarmee door de partijen als een belangrijk thema wordt gezien.
Leasecontracten met koopoptie is levering voor de btw 23-10-2017 Leasecontracten betreffende de lease van bijvoorbeeld auto’s of vrachtwagens kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Twee bekende vormen zijn operational lease en financial lease. Bij operational lease wordt de auto nooit eigendom van de huurder en bij financial lease gaat de eigendom na betaling van de laatste leasetermijn automatisch over op de huurder.
0% btw niet voor onderaannemer vervoerder 23-10-2017 Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 29 juni 2017 (L.C. IK) geoordeeld dat de btw-vrijstelling (in Nederland het 0%-tarief) voor diensten met betrekking tot uitvoer alleen toegepast kan worden als die dienst rechtstreeks voor de afzender of ontvanger van de goederen wordt verricht.
Doorbelasten kosten aan dochter-bv’s onvoldoende voor ondernemerschap 23-10-2017 Een holding die enkel accountantskosten voor het opstellen van jaarrekeningen doorbelast aan haar dochtervennootschappen is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Geen aftrek van voorbelasting dus.
Overzicht voorgestelde wetswijzigingen 2018 op btw-gebied 23-10-2017 Op Prinsjesdag 2017 zijn de cijfers en de (fiscale) maatregelen bekend gemaakt voor 2018. Hieronder treft u op hoofdlijnen een overzicht aan welke wetswijzigingen op btw-gebied zijn voorgesteld.
Nieuwsbrief oktober 2017 11-10-2017 De termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen aan het UWV door werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, worden verruimd.
Eerste« Vorige12345...6566Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: