Nieuws

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst 15-08-2017 Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.
Overdracht onderneming met art. 37d? Afspraak met fiscus gaat mee! 14-08-2017 Bij de overdracht van (een zelfstandig gedeelte van) een onderneming treedt er doorgaans geen btw-heffing op. Artikel 37d Wet OB 1968 bepaalt immers dat er in zulke gevallen geen leveringen of diensten geacht worden plaats te vinden. De overnemer treedt voor de heffing van btw in de plaats van de overdrager. Dit geldt ook voor afspraken die de overdrager met de Belastingdienst heeft gemaakt. Dit kan vervelend uitpakken, zoals blijkt uit onderstaande casus.
Internetconsultatie beperking 6%-tarief voor de levering van geneesmiddelen 10-08-2017 Een voorstel tot beperking van het 6%-tarief voor de levering van geneesmiddelen per 1 januari 2018 is door het kabinet ter internetconsultatie aangeboden. Het voorstel impliceert dat de toepassing van het 6%-tarief voor de levering van geneesmiddelen afhankelijk wordt gesteld van de afgifte van een (parallel)handelsvergunning of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.
Parkeren – 21% bij attractiepark en 6% bij dierentuin 07-08-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent geoordeeld dat het parkeren bij de Efteling belast is met 21% btw.
Tandarts mag afschrijven op verhuurde lease-apparatuur 02-08-2017 Hof Amsterdam oordeelt dat mevrouw X het economische eigendom belang bezit van de medische apparatuur. De verhuur hiervan kwalificeert voor mevrouw X als een bron van inkomen.
Nieuwsbrief juli 2017 12-07-2017 Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk. Stel dat er pensioen in eigen beheer in de bv zit, dan kan afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer direct gevolgen hebben voor de bedrijfsopvolgingsregeling.
Plicht tot informeren Belastingdienst bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer 06-07-2017 Sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 is ingegaan, zijn directeur-grootaandeelhouders (hierna: dga's) en hun (pensioen)adviseurs volop bezig om bestaande pensioenvoorzieningen in eigen beheer om te zetten in een Oudedagsverplichting (hierna: ODV) of af te kopen. Slechts een enkele dga besluit om niets te doen en de huidige regelgeving van pensioen in eigen beheer in stand te laten, vaak om zeer specifieke redenen.
Ook fictieve levering aanwending goederen voor betaling belastingschuld 26-06-2017 Het Europese Hof van Justitie heeft recent in een Poolse zaak bepaald dat geen sprake is van een btw-belaste levering van goederen indien de eigendom van onroerende goederen door een rechtspersoon aan een gemeente wordt overgedragen ter betaling van een openstaande belastingschuld. Er is geen sprake van een prestatie die onder bezwarende titel wordt verricht. Als gevolg daarvan is er geen btw verschuldigd.
Ten onrechte toepassing 0%-tarief bij ontbreken afhaalverklaring 25-06-2017 Er zitten een aantal regels aan het 0%-tarief. Lees deze goed door, voordat u dit gaat toepassen.
De onderwijsvrijstelling (nog verder) opgerekt! 23-06-2017 Volgens het Europese Hof is het onder voorwaarden mogelijk de btw-vrijstelling voor onderwijs en daarmee nauw samenhangende diensten toe te passen op de verkoop van producten en diensten die leerbedrijven van onderwijsinstellingen genereren. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de btw-behandeling van leveringen en diensten door leerbedrijven van onderwijsinstellingen en de bijbehorende aftrek van voorbelasting.
Eerste« Vorige12345...6364Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: