Nieuws

Nieuwsbrief november 2018 13-11-2018 De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een aanpassing in de dga-taks betreft eigenwoningschulden.
Special Eindejaarstips 2018 05-11-2018 Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Dit en meer staat in deze Eindejaarstips 2018.
Uitspraak over verdeling bij echtscheiding van al eerder afgekocht pensioen 16-10-2018 Al vaker is op onze website een artikel geplaatst over zowel de vanaf 2017 tot en met 2019 geldende afkoopregeling voor het pensioen in eigen beheer, als over echtscheidingen van dga’s met pensioen (in eigen beheer). De verwachting was dat voor belangwekkende uitspraken van rechters over deze combinatie nog even gewacht zou moeten worden.
Dividendbelasting blijft 16-10-2018
Aanpassing nultarief zeeschepen 14-10-2018 Per 1 januari 2019 wordt de in het Belastingplan 2018 aangekondigde wijziging van het btw-nultarief voor zeeschepen ingevoerd.
Is btw op diensten aftrekbaar bij voorgenomen verkoop deelneming, als deze uiteindelijk niet doorgaat? 14-10-2018 In de lopende zaak C&D Foods bij het Hof van Justitie (HvJ) gaat het om de aftrekbaarheid van btw op kosten van due diligence-onderzoeken die werden uitgevoerd in het kader van een voorgenomen maar uiteindelijk niet gerealiseerde verkoop van aandelen in een dochteronderneming.
Vereenvoudiging elektronische diensten 11-10-2018 Een onderdeel van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplan 2019 is het wetsvoorstel Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel. Deze richtlijn voor e-commerce regelt de btw tussen landen binnen de Europese Unie (EU).
Verruiming van de sportvrijstelling 11-10-2018 Naar aanleiding van een tweetal arresten van het Europese Hof van Justitie heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd dat de sportvrijstelling per 1 januari 2019 wordt aangepast en verruimd.
Btw-behandeling vouchers 11-10-2018
Facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) 10-10-2018 Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020 zal worden vervangen door een zogenaamde facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB).
Eerste« Vorige12345...7273Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: