Nieuws

Nieuwsbrief maart 2018 13-03-2018 Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van btw van oninbare debiteuren gewijzigd. Voor oude debiteuren die reeds vóór 2017 open stonden en nu nog steeds niet hebben betaald, dient de btw in de eerste aangifte over 2018 worden teruggevraagd.
Wijziging btw-behandeling vouchers 27-02-2018 De Tweede Kamer heeft op 15 februari 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot implementatie van de Europese regels voor de btw-behandeling van vouchers. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2019 in werking treden. Een dergelijk wetsvoorstel is nodig om de btw-behandeling van vouchers te uniformeren. Om die wijze kan onbedoelde dubbele heffing (bij aanschaf voucher en bij inwisseling voucher) of onterechte niet-heffing in grensoverschrijdende situaties worden voorkomen.
Teruggave douanerechten bij (mogelijke) gebrekkige ingevoerde auto’s 26-02-2018 Voor goederen die worden ingevoerd, worden de douanerechten geheven over de douanewaarde. De douanewaarde wordt in de meeste gevallen vastgesteld op basis van de transactiewaarde-methode van de ingevoerde goederen. Met transactiewaarde wordt bedoeld: de werkelijk betaalde of te betalen prijs (uitgedrukt in geld) die in rekening wordt gebracht aan degene voor wie de goederen zijn bestemd.
Nieuwe btw-regels afstandsverkopen aangenomen! 25-02-2018 De Europese Raad heeft op 5 december 2017 ingestemd met het Commissievoorstel voor een grondige herziening van de btw-heffing op afstandsverkopen. De grondige herziening houdt in dat in de nabije toekomst met betrekking tot afstandsverkopen aanknoping wordt gezocht bij het Mini One Stop System (hierna: MOSS).
Boete voor administrateur die onterecht nihil-aangiftes indient 22-02-2018 Bent u administrateur en heeft u cliënten in financiële problemen? Of heeft uw eigen bedrijf liquiditeitskrapte? Kiest u ervoor om btw-nihilaangiften in te dienen ter voorkoming van systeemaanslagen en boetes en laat u na om deze aangiften te verbeteren zodra de juiste cijfers bekend zijn? Dan maakt u zich schuldig aan het opzettelijk niet indienen van suppletieaangiften en legt de Belastingdienst aan u een vergrijpboete op. Deze boete kan worden opgelegd aan de belastingplichtige, maar ook aan de administrateur!
Pas op met btw bij overgenomen vorderingen 21-02-2018 Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe regels voor btw op oninbare vorderingen in werking getreden. Btw op openstaande vorderingen uit 2016 en eerder kan worden teruggevraagd in de eerste btw-aangifte over 2018, omdat deze vorderingen dan één jaar open staan. Bij de overname van vorderingen speelt iets bijzonders dat wij graag onder de aandacht brengen.
Vererving van een oudedagsverplichting 20-02-2018 Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Op grond van die wet heeft een directeur-grootaandeelhouder (dga) tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer belastingvrij om te zetten in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).
Nieuwsbrief februari 2018 14-02-2018 Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Die jaaropgaaf is vormvrij. Er moeten echter wel een aantal verplichte gegevens op staan.
Investeren in bedrijfspand in privé of via de bv? 09-02-2018 Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die wil investeren in een bedrijfspand heeft de keuze om de onroerende zaak in privé dan wel via een vennootschap (hierna bv) aan te kopen. Bij het maken van deze keuze spelen fiscale overwegingen vaak een belangrijke rol.
Margeregeling en (jaar)globalisatie 18-01-2018 Voor de volgende punten geldt een margeregeling.
Eerste« Vorige12345...6768Laatste
Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: