Ik wil een collectief pensioen regelen voor mijn mensen. Hoe nu verder?
Ik wil een collectief pensioen regelen voor mijn mensen. Hoe nu verder?

Collectief pensioen

Een pensioenregeling maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket van een werknemer. Als werkgever kunt u individuele afspraken maken met uw werknemers, maar naarmate u meer mensen in dienst heeft, is een collectief pensioen vaak een betere optie.

Pensioen regelen voor werknemers

Pensioen regelen voor uw personeel hoort bij uw rol als werkgever. Bij een pensioenregeling heeft u te maken met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de spelregels bij gelijke behandeling: als u één medewerker een pensioen aanbiedt, bent u verplicht om al uw medewerkers die tot dezelfde groep behoren een pensioen aan te bieden. Bij een beperkt aantal medewerkers kunt u prima met elk individu om tafel. Vanaf vijf werknemers wordt het interessant om een collectief pensioen aan te bieden.

Voordelen van een collectieve pensioenregeling

Een collectief pensioen heeft zo zijn voordelen. U voorkomt dat u steeds op individueel niveau afspraken moet maken. Een collectieve pensioenregeling zorgt voor duidelijkheid en vereenvoudigt de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u een sterkere positie ten opzichte van pensioenaanbieders. In de onderhandelingen kunt u gunstige voorwaarden bedingen, scherper inkopen en een kwalitatief betere pensioenregeling aanbieden aan u werknemers. U vergroot zo uw aantrekkelijkheid als werkgever.

In vier stappen naar een collectief pensioen aanbod

Het is raadzaam om u in alle rust te laten adviseren. Van Oers staat u bij vanuit een onafhankelijke positie. We doorlopen met u vier stappen om te komen tot een collectief pensioenaanbod aan uw werknemers:

  1. Inventarisatie: inzicht in de lopende regeling(en), de wensen van u en uw werknemers en de mogelijkheden binnen het bedrijf.
  2. Analyse: analyseren van risico’s, onderzoeken mogelijke verplichtingen uit cao of bedrijfstakpensioenfonds.
  3. Advies: wat zijn tendensen, hoe kunnen risico’s beheersbaar gemaakt worden en het ontwerpen van de gewenste pensioenregeling.
  4. Selectie: onderhandelen met verschillende pensioenaanbieders, de voorstellen tot in detail vergelijken en het best passende aanbod selecteren en implementeren.

Garantie en risico's

Een goed pensioen weerspiegelt de wensen van de werknemers. Streven zij naar een zo hoog mogelijke pensioenuitkering met meer risico of willen zij liever een pensioen met meer zekerheid? Bij een gegarandeerde pensioenregeling weet iedereen precies waar hij aan toe is. Bij een beschikbare premieregeling kan het pensioen hoger uitvallen, maar zijn er meer risico's. Een afweging die u als werkgever dient te maken, is waar de risico’s komen te liggen en wat het beste past bij uw werknemers.

Communicatie en onderhoud

Communicatie over het collectief pensioen is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Bij een aanpassing van pensioen dient de werknemer volledig geïnformeerd te worden zodat deze zich een goed beeld kan vormen van wat dit voor hem of haar betekent. Dit kan aan de hand van een presentatie en een persoonlijk pensioenrapport. Effecten van veranderingen in het economisch klimaat of van wetgeving dient de werkgever tijdig en duidelijk te communiceren. Tevens bent u verantwoordelijk voor het tijdig doorvoeren van administratieve mutaties.

Samenwerken met Van Oers

We ondersteunen u graag om op effectieve wijze uw werknemers een collectief pensioen aan te bieden. In het selectietraject vindt u in ons een onafhankelijke specialist die uitgaat van uw belang. Tijdens de looptijd adviseren we u over wijzigingen die van invloed zijn op de pensioenregeling. Desgewenst verzorgen we de communicatie aan nieuwe werknemers en over ontwikkelingen rondom de pensioenregeling. Tevens kunnen we fungeren als helpdesk voor vragen van medewerkers en administratieve handelingen.

Vragen over collectief pensioen?

Met alle plezier helpen we u vooruit. Heeft u vragen over collectief pensioen? Neem gerust vrijblijvend contact op. Binnen 24 uur ontvangt u van ons bericht.

Ik wil meer informatie over pensioenen
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Jeroen van der Linden
Senior pensioenadviseur +31(0)6 234 73 786 +31(0)76 502 57 00